Příklady využití II.

Topné kabely se hlavní měrou používají k celkovému vytápění objektů. Hlavním předpokladem k zajištění správné funkce a maximální úspory energie je výpočet tepelných ztrát a správné zhotovení skladby podlahy. Dále je třeba zvolit tarif pro využívání snížené sazby elektro. Vesměs se používají dva typy:

1) Akumulační

  Výhodou tohoto systému je nejlevnější provoz a snese srovnání i s jinými druhy vytápění objektů. Tento typ vytápění využívá nejúspornější sazby KOMFORT AKU 8 , kdy je k dispozici pro nabíjení doba 8 hodin. Instalují se vyšší výkony pro pokrytí doby, kdy je topení blokováno drahou sazbou. Tento typ vyžaduje nejkvalitněji provedené tepelné izolace a složení podlahy (viz obr.) pro zajištění předávání naakumulovaného tepla během celého dne. Celková výška podlahy je 15-21 centimetrů. Regulace je umístěna v rozvaděči. 1)

2) Přímotopné

Výhodou tohoto systému je tepelné překlenutí doby blokování topení (cca 2 × 2 hodiny) aniž by byla narušena tepelná pohoda. Tento typ vytápění využívá sazby KOMFORT PŘÍMOTOP 20, kdy je k dispozici 20 hodin. Instalují se nižší výkony než u akumulace. Topení je řízeno jednotlivými termostaty, které jsou umístěny v místnostech. Celková výška podlahy je 10-15 centimetrů. 2)

Temperování dlažeb a jiných podlahových krytin

4)   Využívá se v jednotlivých místnostech s jiným druhem vytápění a dá se použít i při rekonstrukcích v případě, že už je podlaha hotová. Topení se ukládá přímo pod krytinu, aby docházelo k co nejrychlejšímu předávání tepla. Je nutno počítat s navýšením podlahy do 1 cm. Regulace je umístěna v místě využití. 3)

Popis obrázků 1,2 ,3:

 1. Základní nosná deska
 2. Izolace proti vlhku
 3. Tepelná izolace - např. polystyren (musí být tvrzená)
 4. Tepelná izolace - např. polystyren (musí být tvrzená)
 5. Tepelná izolace protisvislým stěnám
 6. Izolace proti vlhku 0,2 mm PE
 7. Betonová mazanina 9-15 cm
 8. Topný kabel nebo rohož
 9. Betonová mazanina 5-9 cm
 10. Topný kabel nebo rohož
 11. Betonová mazanina
 12. Flexibilní lepidlo nebo samonivelační mazanina sinstalovaným topným médiem těsně pod krytinou
 13. Lepidlo na krytinu
 14. Podlahová krytina (viz obr. 4)
 15. Ochranná trubka pro snímač zbytkového tepla
 16. Instalační propojovací krabice
 17. Ochranná trubka pro teplotní snímač
 18. Elektronický regulátor teploty

Typy krytin u kterých je možné využití podlahového topení a příklady používaných regulátorů

Protimrazová ochrana venkovních ploch

Instaluje se relativně vysoký příkon, topné kabely jsou v provedení odpovídající venkovnímu prostředí i zvýšenému mechanickému namáhání a užívá se pouze krátkodobě k odtání sněhu či ledu.
Zapíná se ručně, nebo dokonalým elektronickým regulátorem pracujícím v závislosti na snímání vlhkosti povrchu chráněné plochy a její teplotě.

Ochrana okapů a dešťových svodů

Používá se v oblastech, kde jsou problémy se zamrzáním odtoků, nebo tvorbou rampouchů a následným ničením okapů a fasády. Zapíná se ručně, nebo dokonalým elektronickým regulátorem, pracujícím v závislosti na snímání vlhkosti povrtchu chráněné plochy a její teplotě.

Technologický ohřev potrubí

Využívá se všude tam, kde hrozí zamrznutí potrubí či přívodu vody do objektu. K údržbě nezámrzné teploty se používá regulátor umístěný v podružném rozvaděči s čidlem teploty vyvedeným na povrch potrubí.