Profil firmy / Nabídka

NABÍDKA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TOPNÝMI KABELY

Historie

Systém podlahového vytápění má dlouhou historii, neboť byl znám již starým Římanům. Elektrické podlahové vytápění topnými kabely je jedním z nejdokonalejších a nejkomfortnějších systémů elektrického vytápění. Je to vytápění sálavé s velmi příznivými parametry – teplo je přímo předáváno tělu formou tepelného záření (na rozdíl od konvektorů, které vytápějí nepřímo, prostřednictvím ohřátého vzduchu).

Výhody

O kvalitě elektrického podlahového vytápění svědčí řada argumentů. Nejdůležitější z nich je tepelná pohoda, resp. příznivé rozložení teplot. Výhodou je téměř stejná teplota v celé místnosti. Nedochází k proudění vzduchu a víření prachu. Jde o perfektní řešení vytápění s teplotou podlahy 20 až 25°C (maximální mezní teplotou 28°C). Navíc topné kabely jsou zabudovány v podlaze, jsou skryty zraku pozorovatele, nezabírají žádný prostor v místnosti, což je vítáno především při vytápění historických objektů a ve stylových interiérech.

Topné kabely a jejich uložení

Příznivé vlastnosti topných kabelů – dobrá ohebnost, relativně malé rozměry a proudová zatížitelnost – umožňují použít je právě pro podlahové vytápění jako velkoplošné nízkopotenciální tepelné zdroje.

Podle uložení topných kabelů v podlaze a režimu provozu rozeznáváme dvě soustavy:

Je samozřejmé, že elektrické podlahové vytápění se uplatní jen v dobře tepelně izolovaných objektech, instalované měrné příkony u podlahového vytápění jsou 160 až 230 W/m2 v případě akumulace a 65 až 150 W/m2 pro přímotopné vytápění.

K regulaci odtávání lze použít:

Rozhodnutí, jakou regulaci použít, bych viděl v tom, jak veliký instalovaný výkon je použit a od toho se odvíjející spotřeba el. energie, protože čím dražší regulace, tím je úspornější. Je nesmysl kupovat drahou regulaci, jestliže chcete temperovat např. 4m okapu a 3m svodu, protože při tak malé spotřebě je návratnost investice do šetřící regulace v nedohlednu.

Systém se napojuje na el. síť 230V. U novostaveb se vyvádí samostatné přívody do místa, ve kterém se posléze nasvorkují topné kabely a čidla (výhoda v tom, že veškeré jištění a regulace jsou umístěny v el. rozvaděči a nehyzdí stěnu pokoje), u hotových staveb se elektroohřev napojuje na zásuvkový rozvod a je nutné na stěně místnosti připevnit malý rozvaděč, ve kterém je vše umístěno a svorkováno.